محل تبلیغات شما
خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشا بود انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی‌که یک جفت کفش در دستانش بود بیرون آمد
- آهای، آقا پسر!
پسرک برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می‌زد وقتی آن خانم، کفش‌ها را به ‌او داد.پسرک با چشم‌های خوشحالش و با صدای لرزان پرسید:
- شما خدا هستید؟
- نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم!
- آهان، می‌دانستم که با خدا نسبتی دارید.

ریکاوری اکانت پلی استیشن

داستان کوتاه درد عاشقی

چطور کولرمان را سرویس کنیم؟

خدا ,پسرک ,فروشگاه ,رفت ,نسبتی ,چشمانش ,با چشم‌های ,پسرک با ,داد پسرک ,‌او داد ,چشم‌های خوشحالش

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ovspyderma نماز اوج بندگی راهنمای گام به گام ثبت شرکت capineni ficonsicor مرکز مشاوره تلفنی کامپیوتر مهمون من باش شهدای شهر گرمدره warfamonding Day By Day